Coleoptera – Cleridae

Yaklaşık olarak dünya üzerinde 3500 türü vardır. Bunların 3000’e yakını Palearktik bölgede yayılış gösterir. Birçok türün vücudu kısalmış tüylerle kaplıdır ve sıklıkla parlak renklidir. Erginler 3-12 mmbüyüklüğündedirler. Baş genellikle kanat taslaklarından daha dar olan pronotumdan daha geniştir. Buda kanat taslakları ile baş arasında daralmış bir görünüm vermektedir. Anten tipleri bu familyada oldukça çeşitlidir.

Would you like to comment?

Bir cevap yazın