Coleoptera – Histeridae

Oldukça geniş bir familya olan Histeridae dünya çapında 3000’nin üzerinde türe sahiptir. Bunlardan yaklaşık 1000 tür Palearktik bölgede yayılış göstermektedir. Histeridler genellikle küçük böceklerdir. Nadiren 10 mm. büyüklüğü aşarlar. Bu böcekler parlak siyah bazen de metalik yeşil renkte olabilmektedirler. Elitraları kısa ve kare şeklindedir. Abdomenin son iki segmenti açıkta kalmaktadır. Bu nedenle dorsalden bakıldığında 3 uzun bölüme ayrılmış gibi görülürler. Bu böceklerin antenleri hem testere hem de topuz şeklindedir.

Would you like to comment?

Bir cevap yazın