Böcekleri kullanmayı bilenlere..

Social Navigation

Adli Açıdan Önemli Coleoptera (Kın Kanatlı) Familyaları

Coleptera (Kın Kanatlı) Familyaları

Adli Açıdan Önemli Coleoptera (Kın Kanatlı) Familyaları

Familya: Silphidae 

Leş ı oldukça geniş bir familyadır ve dünya çapında dağılıma sahiptirler. Dünya üzerinde 1500, Palearktik Bölgede ise 700 türü bilinmektedir. Bazı türleri özellikle Nichophorus cinsine bağlı türler besin kaynaklarını ya da buldukları cesetleri toprak altına sakladıkları için ölü gömenler olarak isimlendirilmektedirler. Silphidler genellikle orta büyüklükte, tipik olarak 10–35 mm. büyüklüğündedirler. Her ne kadar erginler çeşitli büyüklükte ve renklerde olsalar da belirli fiziksel karakterler sınıflandırılmalarında kullanılmaktadır.

Familya: Dermestidae 

Bu ailenin üyeleri aynı zamanda kuru et böcekleri, halı böcekleri veya yağ böcekleri adını almaktadır. Dünya çapında bilinen 500 türü vardır, bunların yaklaşık olarak 250’si Palearktik Bölgede yaşamaktadır. Dermestidler genellikle küçük böceklerdir. Vücutları uzun yoğun kıllı olan larvaları 5-15 mm., erginleri ise 2-12 mm. büyüklüğündedir. Bu karakteristik bir savunma özelliği olan, bacaklarını ve antenlerini vücutlarında bulunan oyuklara çekme yetenekleri ile diğer böceklerden kolaylıkla ayırt edilebilirler.

Familya: Staphylinidae

Scarabaeidae’den sonra tür sayısı bakımından en zengin familyadır. Çeşitli habitatlarda geniş çaplı yayılışa sahip böceklerdir. Palearktik Bölgede yaklaşık olarak 5000 türü bulunmaktadır. Genellikle küçük boyutlu, erginler 1-25 mm. büyüklüğündedir. Çok az türü kırmızı, mavi ve yeşil renklidir. Bu böcekler abdomenlerinden insan derisini tahrip eden bir sıvı fışkırtırlar. Çok iyi uçucudurlar, akşamları sürü halinde uçarlar. . Cesetlere yönelen birçok tür karakteristik bir şekle sahiptir.

Familya: Histeridae 

Oldukça geniş bir familya olan Histeridae dünya çapında 3000’nin üzerinde türe sahiptir. Bunlardan yaklaşık 1000 tür Palearktik bölgede yayılış göstermektedir. Histeridler genellikle küçük böceklerdir. Nadiren 10 mm. büyüklüğü aşarlar. Bu böcekler parlak siyah bazen de metalik yeşil renkte olabilmektedirler. Elitraları kısa ve kare şeklindedir. Abdomenin son iki segmenti açıkta kalmaktadır. Bu nedenle dorsalden bakıldığında 3 uzun bölüme ayrılmış gibi görülürler. Bu böceklerin antenleri hem testere hem de topuz şeklindedir.

Familya: Cleridae 

Yaklaşık olarak dünya üzerinde 3500 türü vardır. Bunların 3000’e yakını Palearktik bölgede yayılış gösterir. Birçok türün vücudu kısalmış tüylerle kaplıdır ve sıklıkla parlak renklidir. Erginler 3-12 mmbüyüklüğündedirler. Baş genellikle kanat taslaklarından daha dar olan pronotumdan daha geniştir. Buda kanat taslakları ile baş arasında daralmış bir görünüm vermektedir. Anten tipleri bu familyada oldukça çeşitlidir.

Familya: Trogidae 

Saklanan böcekler oldukça küçük bir familyadır. Yaklaşık olarak 50 türü Palearktik bölgede geniş yayılış göstermektedir. Scarabaeidae familyası ile aşırı benzerlik gösterdiklerinden bazı araştırmacılar bu familyayı alt familya olarak kabul etmektedirler. Trogidler 5-20 mm. büyüklüğünde oldukça belirgin görünümlüdürler. Genellikle oval, uzun vücut yapıları ile mayıs böcekleri gibi Scarabeidlere temel olarak benzerlik gösterirler. Ancak bu böcekler genel olarak kahve renkli ve dorsum üzerinde siyah desenlere sahiptirler.

Familya: Scarabaeidae  

Mayıs böcekleri dünya çapında 19.000 tür, Palearktik bölgede 9.000 tür ile Coleopterlerin en geniş familyasıdır. Bu familyanın üyeleri oldukça çeşitli büyüklük, vücut yapısı ve renklenmeye sahiptirler. Ayrıca biyolojileri, ekolojileri ve davranışları da oldukça farklılık gösterir. Bu familyaya bağlı birçok tür leş, feçes ve kadavralarla beslenebilmektedir. Bunun yanı sıra çiçeklerle, meyvelerle, canlı bitki ve ağaçlarla beslenenleri de vardır. Bazıları  tarım bitkileri ve depo ürünleri üzerinde zararlıdır.

Familya: Nitidulidae

Oldukça geniş ve kozmopolitan yayılışa sahip bir familyadır. Dünya üzerinde 2500, Palearktik bölgede ise yaklaşık 1000 türü vardır. Önemli ölçüde renklenme ve vücut yapısı bakımından çeşitliliğe sahiptirler. Büyüklükleri 4-12 mm. arasında değişmektedir. Büyük çoğunluğu ayırt edici bir şekilde topuz antene sahiptirler.