Böcekleri kullanmayı bilenlere..

Social Navigation

Prof. Dr. Salih Cengiz, Adli Entomoloji

Adli Böcek Bilimi – Prof. Dr. Salih Cengiz

 

Prof. Dr. Salih Cengiz, Adli Entomoloji
,

, böceklerin araştırmalarında kullanılması olarak tanımlanıyor. Adli böcek incelemelerinde, böcek bilimciler ( entomologlar) böceklerin biyolojisi, davranışları, genetik özellikleri gibi konulardaki bilgi ve deneyimlerini emniyet  görevlileri ve adli bilimcilerle paylaşıyor. Ceset üzerinden ve olay yerinden toplanan böcekler ve böcek larvaları yaklaşık ölüm zamanı, ölüm nedeni, ölüm şekli ve cesedin bir yerden bir yere taşınıp taşınmadığı gibi noktalara ışık tutuyor. Böcekler ve çoğunlukla da sinekler, özellikle ölümden sonra  geçen zamanın, yani ölümün gerçekleştiği zaman ile cesedin bulunduğu zaman arasında geçen sürenin belirlenmesinde yardımcı oluyor.
sinek
forensic boceklerin toplanmasiEğer cesetten toplanan böcekler ergin döneme geçmişse ve cesetten ayrılmışsa, ölüm belirlenirken diğer bir yöntem olan ” süksesyon ” yani sıralı değişim temel alınıyor. Bir organizma öldüğünde bakterilerin organizmanın proteinlerini, yağ ve karbonhidratlarını parçalamaya başlaması sonucunda ortaya çıkan gaz ve sıvılar, pek çok böcek türünün organizma kalıntısına gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla böcekler de cesetlerin doğal çürümesi sürecinde önemli rol oynuyor. Bir insan cesedi, cesedin büyüklüğüne ve yılın hangi zamanında ölümün gerçekleştiğine bağlı olarak, belli aşamalardan geçiyor. Herhangi bir bozulmanın olmadığı başlangıç aşaması sadece 1 gün sürüyor. Ardından 2-6 gün kadar süren şişme aşaması ve 7-12 gün süren aktif aşaması geliyor. Bir sonraki aşama olan ileri çürüme ise 13-51 gün sürebiliyor. Çürümenin her aşamasında ise farklı  böcek türleri cesede ulaşıyor.Örneğin başlangıç aşamasında cesede ilk olarak  ( yapışkan sinekler) familyasına ait türler geliyor. Aktif çürüme aşamasında ise bu türlere Muscidae ( karasinekler) familyasına ve  ( kınkanatlılar) cinsine ait türler  eşlik ediyor. Bir sonraki aşama olan ileri çürüme aşamasında ise ceset üzerinde ağırlıklı olarak Coleoptera cinsine ait türler bulunuyor. Son aşama olan kuruma aşamasında ise ( zar kanatlılar) cinsine veDermestidae ( kuruet böcekleri) familyasına ait türler ceset üzerinde bulunuyor.
dermestidler
Yani farklı böcek türleri, cesedin farklı çürüme aşamalarını tercih ettiği için ölüm zamanı hakında yorum yapılabiliyor. Örneğin sinekler ölümün gerçekleşmesinden   çok kısa bir süre sonra cesede geliyor, yumurtalarını bırakıyor, yumurtadan çıkan larvalar pupa onun ardından da yetişkin evresine geldiğinde yaşam döngüsü tamamlanıyor ve sinekler yerlerini kendilerinden sonra  gelecek diğer türlere bırakarak cesetten ayrılıyor. Cesede ilk olarak sinekler geldiğinden ölüm zamanıyla ilgili en doğru bilgiyi verme potansiyeline onların sahip olduğu düşünülüyor, dolayısıyla da adli açıdan çok önemlidirler.
…………
Türkiye’de Adli Böcek Bilimi
Ülkemizde adli böcek bilimi araştırmaların ve uygulamaları henüz çok yeni olmakla beraber son zamanlarda yapılan çalışmalar bu bilimin hızla gelişmesini sağlayacak gibi görünüyor. Zira üniversitelerde adli böcek laboratuvarları açılıyor, yüksek lisans dersleri veriliyor, bilim insanları yetiştiriliyor ve önemli araştırmalar yapılıyor. ve Ankara üniversitelerindeki Biyoloji bölümlerinde kurulan adli böcek bilimi laboratuvarları bunun en güzel  örnekleri. Aynı zamanda emniyet müdürlüklerinde emniyet görevlilerinin bu alanda bilgi sahibi olması için bilim insanları tarafından eğitim programları veriliyor. Adli böcek biliminden yararlanılarak çözüme ulaştırılan şüpheli ölüm olaylarının olduğu biliniyor.
………
Adli Bilimlerde diğer Birimler
Öncelikle birer bilim insanı olan adli bilimciler bilimsel bilgilerini savcılığın, savunmanın, hâkimin kısacası mahkemenin hizmetlerine sunduklarında adli bilimci olarak tanımlanıyorlar. Bazı adli bilimciler laboratuvarlarda çalışıyor, bazı adli bilimciler ise bizzat olay yerine giderek inceleme yapıyor. Çok genel bir kavram olan kendi içinde birimlere ayrılıyor. Örneğin dünyanın  en büyük adli bilimler organizasyonu olan Amerikan Adli Bilimler Akademisi bünyesinde kriminalistik, mühendislik bilimi, genel, bilirkişilik, odontoloji, patoloji/ biyoloji, fizik antropoloji, psikiyatri ve davranış bilimi, şüpheli belgeler ve toksikoloji olmak üzere on ayrı birim bulunuyor.
fly cycle bocek yasam dongusu

Prof. Dr. Salih Cengiz
İstanbul Üniversitesi Adli tıp Enstitüsü
( Bilim ve Teknik dergisi – Kasım 2011 Yıl 45 Sayı: 528 )


Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.