Böcekleri kullanmayı bilenlere..

Social Navigation

Adli Entomoloji, Adli Böcekler, Adli Entomolog görevleri

Adli Entomolog açısından önemli böcek grupları nelerdir?

, adli araştırmalarda birçok önemli rol oynamaktadır. Bunlardan birisi kullanılan böceklerin ve sürelerinden yararlanılarak ölümden sonra geçen sürenin tahmin edilmesi, türlerin yayılış alanları ve habitat seçimlerinden yararlanarak cinayet yerinin belirlenmesidir. Bu tahminlerin yapılması için öncelikle kullanılan böceklerin teşhisi gerekmektedir. Bir ise bu döngüleri, teşhis anahtarlarını, karakteristik özellikleri bilerek, olay yerinde çok farklı bir gözle olayları inceleyen uzmana verilen isimdir.

Bir ceset, yaşayan bir canlının tersine, kimyasal ve fiziksel olarak korunmasız biçimde kolayca ayrıştırılmış ve uzun süreli besin sağlamaktadır. İlk evrelerde bu tip kaynakları bulmak üzere özelleşmiş böcek türleri görülmektedir. Bunlar genel olarak kısa yaşam döngülerine sahiptir. Ayrıca uygun şartlarda oldukça yüksek populasyonlara ulaşabilirler. Bu gelişme evresi uygun besin ortamda kalmayana kadar devam eder. Bu evreden sonra daha uzun yaşam sikluslarına sahip olan türler ortamı devralmaya başlar. Bunların özelliği daha zor ayrıştırılan düşük değerleri besinden yararlanmalarıdır.

Diptera, Adli Entomoloji, Adli Böcekler
 , ,

Adli öneme sahip böceklerin ve diğer eklem bacaklıların doğru olarak teşhir edilmesi adli entomoloji alanında en kritik aşamadır. sayesinde bir araştırmada doğru gelişim bilgisi ve yayılış verileri uygulanabilir.

Adli Entomolog’un görevleri, yapması gerekenler nelerdir?

Eğer tür teşhisi yanlış yapılırsa ya da hatalı olursa yapılan incelemede ölüm sorası sürenin tahmini ve ölüm nedeni üzerine tahminlerin yanlış olmasına neden olacaktır. Bir kaç böcek türü çok benzer gelişme ve büyüme oranları göstermektedir ve araştırmalarda birbirlerinin yerine çok az hatalarla ya da hatasız olarak kullanılabilmektedirler. Ancak böceklerin büyük çoğunluğu birbirlerinden oldukça farklı büyüme, gelişme oranı, davranış ve habitat seçimine sahiptirler. Bu nedenle iyi bir adli entomolog daima türlerin teşhisini doğru olarak yaptığından emin olmalıdır.

Adli Entomolog açısından önemli böcek grupları nelerdir?

Diptera (Sinekler)

             Bu böcek grubu 86 000’in üzerinde bilinen türü ile en kalabalık böcek takımlarından biridir. Bir çift kanata sahip olmaları ile karakterize edilen sineklerde ikinci kanatlar halter organı adı verilen ve uçuş sırasında dengeyi sağlayan tokmak şeklinde bir yapı kazanmıştır.

()

             Coleoptera hayvanlar âleminin en geniş grubu olmakla birlikte Insecta sınıfının en geniş üç ordosundan biridir. Türlerinin tamamı saptanmamış olduğu için, tür sayısının 450 000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Günümüzde bilinen tür sayısı 350 000 kadardır.

Coleoptera, Adli Entomoloji, Adli Böcekler
 Coleoptera, Adli Entomoloji, Adli Böcekler

Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.