Adli Entomoloji

Böcekleri kullanmayı bilenlere..
Adli Olay Yeri İncelemesinin Anlamı ve Amaçları

Adli Olay Yeri İncelemesinin Anlamı ve Amaçları

Adli Bilgiler

Kanunlarda suç olarak belirtilen eylemlerin ortaya çıkmasına olay; bu eylemlerin işlendiği yerlerin dış sınırları içinde kalan bölgeye ise olay yeri denir.

      Bu tanımların ışığında olay yeri incelemesini ise, “Suçun aydınlatılması ve failin kimliğinin tespiti amacıyla, olay yerinin muhafazası, bulunan delillerin usulüne uygun olarak toplanması ve ambalâjlanması ile lâboratuvara gönderilmesi işlemlerinin bir sistem dahilinde bilimsel yöntemler kullanılarak  gerçekleştirilmesi” olarak tanımlamak mümkündür.

 

     Olay yeri incelemesinin  amaçları ;

 

 1. Olay yerinin tabii özelliklerini olduğu gibi tespit ve muhafaza etmek,
 1. Tespit edilen özellikleri kayıtlara geçirmek,
 1. Soruşturmanın ileri safhalarında gerektiğinde bu bilgilere müracaat ederek, olayın gerçek senaryosundaki mantıkî ilişki ve bağlantıları ortaya çıkarmak,
 1. Olayın faillerini tespit etmektir.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, kolluğun olayı ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Olay yeri incelemesi, bir suçun haber alınmasıyla başlar ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılır.

Olay yeri incelemesini etkileyen faktörler şunlardır : 

 • Olayın cinsi,
 • Olayın yeri ve kapsadığı alan,
 • Olayın tarafları,
 • Olayın işlenme şekli ve zamanı,
 • Kolluğun suçu haber aldığı zaman,
 • Kolluğun suçu haber alma şekli,
 • Kolluğun yeri, kuvveti, eğitimi ve hazırlık seviyesi,
 • Kolluğun müdahale zamanı ve şekli,
 • Soruşturmacının kabiliyeti, bilgi ve tecrübesi,
 • Diğer faktörler (Yasal düzenlemeler, örf ve adetler, basın, mali ve siyasi faktörler vb.).

 

Bu faktörleri olumlu sonuçlar elde edecek bir şekilde değerlendirerek olayı kendi lehine çevirecek bir kolluğun, saygınlığı ve etkinliği artacak, bölgesinde suç oranı düşecek, suçlu ya da suça eğilimi olan kişiler üzerinde bir baskı unsuru olacağı gibi kamuoyunda kolluğun itibarı da yükselecektir.

 

 


Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.

Bir cevap yazın