Böcekleri kullanmayı bilenlere..

Social Navigation

Adli Olay Yeri İncelemesinin Anlamı ve Amaçları

Adli olay yeri incelemesinin anlamı ve amacı

Adli olay yeri incelemesinin anlamı ve amacı nedir?

Kanunlarda suç olarak belirtilen eylemlerin ortaya çıkmasına olay; bu eylemlerin işlendiği yerlerin dış sınırları içinde kalan bölgeye ise denir.

      Bu tanımların ışığında olay yeri incelemesini ise, “Suçun aydınlatılması ve failin kimliğinin tespiti amacıyla, olay yerinin muhafazası, bulunan delillerin usulüne uygun olarak toplanması ve ambalâjlanması ile lâboratuvara gönderilmesi işlemlerinin bir sistem dahilinde bilimsel yöntemler kullanılarak  gerçekleştirilmesi” olarak tanımlamak mümkündür.

     Olay yeri incelemesinin  amaçları ;

 1. Olay yerinin tabii özelliklerini olduğu gibi tespit ve muhafaza etmek,
 1. Tespit edilen özellikleri kayıtlara geçirmek,
 1. Soruşturmanın ileri safhalarında gerektiğinde bu bilgilere müracaat ederek, olayın gerçek senaryosundaki mantıkî ilişki ve bağlantıları ortaya çıkarmak,
 1. Olayın faillerini tespit etmektir.

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için, kolluğun olayı ciddi bir şekilde ele alması gerekir. , bir suçun haber alınmasıyla başlar ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülerek sonuçlandırılır.

Olay yeri incelemesini etkileyen faktörler şunlardır : 

 • Olayın cinsi,
 • Olayın yeri ve kapsadığı alan,
 • Olayın tarafları,
 • ,
 • Kolluğun suçu haber aldığı zaman,
 • Kolluğun suçu haber alma şekli,
 • Kolluğun yeri, kuvveti, eğitimi ve hazırlık seviyesi,
 • Kolluğun müdahale zamanı ve şekli,
 • Soruşturmacının kabiliyeti, bilgi ve tecrübesi,
 • Diğer faktörler (Yasal düzenlemeler, örf ve adetler, basın, mali ve siyasi faktörler vb.).

Bu faktörleri olumlu sonuçlar elde edecek bir şekilde değerlendirerek olayı kendi lehine çevirecek bir kolluğun, saygınlığı ve etkinliği artacak, bölgesinde suç oranı düşecek, suçlu ya da suça eğilimi olan kişiler üzerinde bir baskı unsuru olacağı gibi kamuoyunda kolluğun itibarı da yükselecektir.

Adli Entomoloji ve Adli olay yeri inceleme

cesedin bulunduğu yere vardığı zaman, detaylı bir şekilde fiziksel yapıyı, cesedin bulunduğu lokasyonu, çevrenin habitat yapısını incelemeli ve kayıtlarını tutmalıdır.

Entomolojik açıdan bakıldığında, olay yerine yalnızca gerekli kişiler yaklaşmalı, ceset üzerinde ve çevresinde bulunacak her türlü böcek rahatsız edilmeden incelenerek toplanmalıdır. Bu nedenle olay yerine geldiği zaman adli entomolog kaç kişinin ve kimlerin kendisiyle birlikte çalışacağını belirlemeli ve koordine etmelidir.

Diğer taraftan adli entomolog kendisiyle birlikte çalışacak araştırmacılara cesetten ne kadar uzakta ve hangi yönde çalışacağını, toplanacak fiziksel delillerin neler olduğunu, hangilerinin kaydedileceğini ve hangilerine kesinlikle dokunulmaması gerektiğini bildirmelidir.

Tüm bu bilgiler araştırma açısından kritiktir. Adli bir takımın parçası olarak çalışan entomolog, kendisiyle birlikte çalışan kişilerin yardımı ile toplama ve koruma çalışmalarını koordine etmeli ve kayıtları düzgün bir şekilde tutmalıdır. Ayrıca eğer entomolog olay yerine ulaşan ilk kişiler arasında değilse, olay yerine gelen ilk araştırmacılar ile hemen bağlantıya geçmelidir.

Olayın sonuçlandırılabilmesi her çeşit delilin doğru bir şekilde korunmasına bağlıdır.

Entomolojik delillerin toplanması bazen kalıntılar üzerinde istenmeyen fakat kaçınılmaz hasarlara neden olabilmektedir. Bu durumu önlemek ya da en aza indirmek için diğer adli araştırmacılarla birlikte olabildiğince dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır.

Aksi takdirde çok önemli olabilecek bir delilin yok olmasına neden olunabilir.

Araştırmacılar etkili ve koordineli bir şekilde çalışmalı, toplanmaya başlanmadan ve herhangi bir tahribat olmadan veya ceset hareket ettirilmeden önce fotoğrafik ve yazılı kayıtlar tutulmalıdır. Adli araştırmacılar, olay yerinin koşulları ve olayla ilgili önceden meydana gelen durumları kısaca adli entomoloğa açıklamalıdır.

Aynı şekilde adli entomolog da diğer adli araştırmacılara olay yerinde uygulanması gereken entomolojik koleksiyon prosedürleri hakkında bilgi vermelidir.


Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.