Adli Entomoloji

Böcekleri kullanmayı bilenlere..
Böceklerde ayak yapısı, anatomisi, çeşitleri ve özellikleri

Böceklerde ayak (extremite) yapısı, anatomisi, çeşitleri ve özellikleri

Adli Bilgiler
Böceklerde ayak yapısı, anatomisi, çeşitleri ve özellikleri
Böceklerde ayak yapısı, anatomisi, çeşitleri ve özellikleri

Böceklerde, her göğüs segmentinde bir çift olmak üzere toplam altı bacak bulunmaktadır. Bu üyeler içleri boş, silindirik segmentlerden meydana gelmektedir. 

Kaideden itibaren bacak segmentleri sırasıyla; coxa, trochanter, femur, tibia ve tarsus olup, tarsus ayrıca en fazla 5 segmentli olabilir. Tarsus’un kaidedeki büyük parçası basitarsus veya metatarsus olarak da adlandırılır.

Böceklerde çeşitli bacak tipleri
Böceklerde çeşitli bacak tipleri

Bacaklar, böceklerin yaşam ortamları ve beslenme şekilleri ile uyum sağlayacak şekilde çeşitli morfolojik adaptasyonlar göstermiştir. Böceklerin yaşayış şekillerine göre ortaya çıkan bacak tipleri ve ait oldukları böcek grupları şöyledir. Koşma ve yürüme için kullanılan bacak tipine Blattodea (Hamamböcekleri); Cicindelidae, Carabidae, Cerambycidae’de (Coleoptera) rastlanır. Ön bacakları yakalayıcı tipte gelişmiş böceklere Mantodea (Dictyoptera), Mantispidae (Neuroptera), Nepidae (Su akrepleri, Hemiptera) familyalarında rastlanır. Ön bacakları kazıcı tipte gelişmiş olan böceklere ise en iyi örnek Gryllotalpa gryllotalpa (Danaburnu) (Orthoptera)’dır. Kazıcı bacak tipine Coleopterlerde bazı Scarabaeidae ve Carabidae familyasının türlerinde de rastlanır. Sıçrayıcı bacak tipine çekirgelerde (Orthoptera) ve bazı Coleoptera’da rastlanır.Yüzücü bacaklar ise, Hemiptera, bazı Coleoptera’da (Dytiscidae) görülür. Toplayıcı bacak tipi ise balarılarında (Hymenoptera) bulunur. Bu tip bacakta tibia ve 1.tarsus segmenti yassılaşmış ve etrafı özel kıllarla çevrilmiştir. Bu kıllar adeta bir sepet oluştururlar. Arı çiçek tablasında beslenirken, çiçek tozlarını da bu sepetçiğe toplar.