Adli Entomoloji

Böcekleri kullanmayı bilenlere..
Böceklerde baş yapısı ve baş kısımları

Böceklerde baş yapısı ve baş kısımları

Adli Bilgiler

Böceklerde baş yapısı ve baş kısımları

Böceklerde baş yapısı ve baş kısımları
At sineği’nde baş yapısı ve baş kısımları

Baş ergin böceklerde sertleşmiş bir kapsül şeklindedir ve beyin, ağız parçalarının kaslarını ve yapısal desteklerini taşır. Böcekler- de baş genellikle vücuda ya dikey (hypognath),  ya da paralel (prognath) durur. Baş üzerinde bir çift anten, bileşik (facet) ve basit (ocellus, çoğul ocelli) gözler ile ventralde ağız parçaları yer alır. Baş kapsülünün bölümleri ise özetle şöyledir. Yanlardaki bileşik gözlerin arasında ve başın ön tarafında kalan bölge alın (frons) adını alır. Alın ile ağız parçaları arasında kalan bölüm clypeus‘tur. Başın yanlarında yanaklar (gena), başın üstünde ise tepe (vertex) bulunur.


Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.