Böcekleri kullanmayı bilenlere..

Social Navigation

Çeşitli böcek gruplarında pronotumun yapısı

Böceklerde Göğüs (Thorax) yapısı

ile abdomen arasında kalan ve yapıları birbirinden farklı üç segmentten oluşan yapı Göğüs (Thorax) olarak isimlendirilir. Birbirinden farklı yapıdaki bu segmentler önden arkaya doğru sırasıyla prothorax, mesothorax ve adını alır. Göğüs, özellikle hareket organlarını taşıması yüzünden daha çok önem taşır.

Hareketin gerektiği gibi sağlanabilmesi, ekstremitelerin kuvvetli gelişmesi, sağlam biçimde vücuda bağlanmasıyla sağlanır. Bu nedenle göğüs genel olarak dış iskelet bakımından vücudun diğer bölümlerine göre daha kuvvetli bir kitin yapıya sahipken, iç anatomisi bakımından da oldukça kuvvetli kaslara sahiptir.

Yazı içeriğinde neler var?

Böceklerde thorax yapısı bölümleri

Göğüs segmentlerinin dış kısımları sertleşmiş özel plakalar ile kaplıdır. Bu plakaların dorsalde olanları “Notum”, yanlarda olanları “Pleura” ve ventralde olanları “Sternum” adını almaktadır.

Birinci göğüs segmentinin dorsal plağı “Pronotum” adını alır ve birçok böcek grubunda, özellikle alanında yararlı olan gruplarında, açıdan önemli bir yapıdır. Pronotum farklı böcek gruplarında değişik şekiller alarak modifiye olabilmektedir.

Ergin bireylerde her göğüs segmentinin ventralinden bir çift yürüme bacağı, Meso ve metathoraxın yanlarından ise, böceklerin büyük çoğunluğunda ergin safhada iyi gelişmiş kanatlar çıkar. Yalnız Dipter’lerin arka kanatları körelmiş olup halter adı verilen bir deri çıkıntısı halindedir.

Kanatlar bazı böceklerde farklı seviyelerde kitinleşmiş olup farklı işleri yerine getirirler. Örnek olarak Coleopter’lerde ön kanatlar çok fazla sertleşmiş olup elitra olarak isimlendirilir.

Çeşitli böcek gruplarında thorax ve pronotumun yapısı
Çeşitli böcek gruplarında thorax ve pronotumun yapısı

Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.