Adli Entomoloji

Böcekleri kullanmayı bilenlere..
Böceklerde trake sistemi

Böceklerde Solunum Sistemi

Adli Bilgiler

Böceklerde Solunum Sistemi

Solunum esas itibariyle boru trakeleri ile sağlanır. Boru şeklindeki bu yapılar dış ortama stigma adı verilen özel yapılı kapakçıklarla açılır. Stigmalar vücudun yanlarında bulunur ve sayıları 2 ile 10 çift arasında değişir. Bunların 2 çifti göğüste, 8 çifti ise karın segmentlerinde yer alır. Son segmentte stigma yoktur. Şekil ve boyu gruplara göre değişen stigmalar zehirli bir ortamda bir süre kapatılabilir. Böcek bu suretle kendini tehlikeye karşı koruyabilir.

Böceklerde trake sistemi
Böceklerde trake sistemi

Trakeler bütün vücuda dallanarak yayılmıştır. Bu borular bazı gruplarda vücudun belli bölgelerinde genişleyerek küçük veya büyük torbacıklar meydana getirebilir. İyi uçabilen böcekler harekete geçmeden önce bu torbalarını havayla doldururlar. Böceklerde solunum merkezileşmemiştir. Ergin ve nimf dönemleri suda yaşayan böceklerde stigma sayısı karadakilere göre azalmıştır. Sivrisinek nimflerinin abdomenlerinin ucunda, puplarının ise toraksında stigma bulunur. Bu hayvanlarda soluma sayıları ısı ile ilişkilidir. Bazı nimfler, vücutlarının yanlarındaki kitin trake torbalarıyla solunur. Sudaki bütün nimflerde solungaç bulunmaz. Chironomidae (Diptera) nimfleri vücut yüzeyi ile solunum yapar.

 


Cenk Önsoy

Bilim Günlüğü ve Biyoloji Günlüğü projelerini yürüten, BSc ve MSc derecelerine sahip bir biyolog olarak sizlerle naçizane bilgilerimi paylaşıyorum.